Staatliche Agenturen in Kroatien

Die wirtschaftlich und finanziell angeschlagene Republik Kroatien hat eine Regierung mit zahlreichen Ministerien und den dazu gehörenden Ministern und Beamten. Zusätzlich werden (fast) unzählige staatliche Agenturen betrieben.

Es handelt sich um:

Agencija za obrazovanje odraslih i Agencija za strukovno obrazovanje spojene u jednu

Hrvatski zavod za mentalno zdravlje pripojen Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo

Agencija za obrazovno-reformske inicijative za jugoistocnu Europu prestala s radom

Centar za krš pripojen Veleucilištu Nikola Tesla u Gospicu

Državna ergela lipicanaca i Hrvatski centar za konjogojstvo – ergela Lipik spojene u Hrvatski centar za konjogojstvo

Agencija za promicanje izvoza i ulaganja prestala s radom

Fond za razvoj i zapošljavanje prestao s radom

Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u sportu pripojena Hrvatskom zavodu za toksikologiju

Zavod za sjemenarstvo i rasadnicarstvo prestao s radom

Šumarska savjetodavna služba prestala s radom

Hrvatski geodetski institut pripojen Državnoj geodetskoj upravi

Regionalno središte za pružanje pomoci i uklanjanje posljedica katastrofa prestalo s radom

Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu prestao s radom

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja pripojen HZZO-u

Hrvatska agencija za poštu i elektronicke komunikacije

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Agencija za lijekove i medicinske proizvode

Hrvatska informacijsko dokumentacijska referalna agencija

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banka

Agencija za sigurnost željeznickog prometa Fina

Državni zavod za nuklearnu sigurnost

Agencija za promicanje izvoza i ulaganja

Središnja depozitarna agencija

Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – HANFA

Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA

Agencija za zaštitu okoliša

Agencija za vodne puteve

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata

Agencija za obalni linijski pomorski promet

Agencija za obnovu osjecke Tvrdje

Agencija za elektronicke medije

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Hrvatska akreditacijska agencija

Agencija za osiguranje radnickih potraživanja u slucaju stecaja poslodavca

Agencija za odgoj i obrazovanje

Agencija za prometnu infrastrukturu

Hrvatski centar za konjogojstvo

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Državni zavod za statistiku

Državni zavod za zaštitu od zracenja

Agencija za vodne putove

Zavod za sigurnost informacijskih sustava

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu

Hrvatski zavod za toksikologiju

Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Hrvatski zavod za telemedicinu

Hrvatski zavod za norme

Zavod za obnovu Dubrovnika

Fond za naknadu oduzete imovine

Fond za razvoj i zapošljavanje

Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Fond za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu

Hrvatska informacijsko dokumentacijska referalna agencija

Agencija za javno-privatno partnerstvo

Agencija za opremu pod tlakom (OPT-AGENCIJA)

Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

Agencija za civilno zrakoplovstvo

Agencija za istraživanje nesreca i ozbiljnih nezgoda zrakoplova

Agencija za regulaciju tržišta željeznickih usluga

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje  programa i projekata Europske unije

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije kraj teksta

Quelle: Vlada RH

Einen Kommentar schreiben: